आज विकास र राजनीतिको कुरा गरौँ !

अमर न्यौपाने (चुनाव मुखमा आएको छ_)।कहिल्यै कुनै व्यवस्था र पाटीले नउठाएका विकासका केही मूल आभारभूत कुरा छन् । मलाई अचम्म लाग्छ, विकासको पहिलो आधार नै किन छुटाइन्छ ? भिजन नभएर कि चेतना ? संसार...